Alexander Marguils-priset delas ut av Radiological Society of North America till den bästa vetenskapliga artikeln publicerad under året i tidskriften Radiology. De två pristagarna i år är László Tabár, professor emeritus, Uppsala universitet och Stephen W Duffy, professor vid Queen Mary University of London, som båda har deltagit i artikeln »Beneficial effect of consecutive screening mammography examinations on mortality from breast cancer: A prospective study«.

I studien, med över 500 000 deltagare, har man visat att regelbunden bröstcancerscreening minskar dödligheten i bröstcancer, och att det är viktigt att kvinnor inte hoppar över någon screening.

Första delen i studien publicerades 2012, och båda pristagarna fick även då Alexander Marguils-utmärkelsen.

László Tabár leder en forskargrupp, Swedish Organized Service Screening Evaluation Group, och skriver till Läkartidningen att »priset är hela gruppens förtjänst«.