AT-läkare Tobias Karlsson med handledare professor Håkan Brorson.

Utmärkelsen gäller hans forskning kring lymfödem. Tobias Karlsson, som bedriver sin forskning vid plastikkirurgiska klinikens lymfödemcentrum, Skånes universitetssjukhus i Malmö, tog emot priset – ett diplom och 500 amerikanska dollar – av professor Miguel Amore President Elect, International Society of Lymphology. Forskningen bedrivs inom ramen för ett Cotutelle Joint PhD vid Lunds universitet och Macquarie University, Sydney, Australien.