Överläkare Nicolas Pejovic, neonatalvårdssektionen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset mottog under »Barnveckan« Rolf Zetterström-priset för årets bästa pediatriska avhandling. Motiveringen lyder: »För ett systematiskt och banbrytande avhandlingsarbete utfört i en svår forskningsterräng där du visat att ventilation på larynxmask är säkert i en low resource setting. Din forskning har potential att bidra till ökad överlevnad för nyfödda runtom i världen.«

Foto: Niclas Grunewald

Under barnveckan tillkännagavs även 2020 års Rolf Zetterström-pristagare för bästa pediatriska avhandling. Covidpandemin gjorde att både juryns beslut och själva prisutdelningen presenterades först på Barnveckan i år. Barnkardiolog Felicia Nordenstam, överläkare och sektionschef på Barnhjärtcentrum Stockholm/Uppsala, fick priset med motiveringen: »Med en klar frågeställning och på ett elegant sätt har dos–responssamband och långtidseffekter för nikotinets påverkan på foster och det nyfödda barnet studerats. Resultaten ändrar synen på risken med snusande under graviditet och vilken information vi ger den gravida kvinnan som snusar«.