Kjell Fuxe, Lars Farde och Cecilia Ericson

Arvid Carlsson-fonden utser för år 2021 två mottagare av stiftelsens stora pris för »framstående forskning i Arvid Carlssons anda«: professorerna Lars Farde och Kjell Fuxe vid Karolinska institutet. Lars Farde var bland de första som applicerade avancerad positronemissionstomografi för att adressera kliniskt viktiga psykiatriska frågeställningar och belönas »för att alltsedan dess ha publicerat en lång rad betydelsefulla arbeten i vilka han bland annat ökat kunskapen om psykofarmakas verkningssätt«. Kjell Fuxe är en pionjär inom transmissionsforskningen och belönas »för sina banbrytande studier av de monoaminerga neuronens utbredning, dopaminerga receptoragonister, receptor–receptorinteraktioner och hjärnans volymtransmission«.

Priserna utgörs av diplom och forskningsanslag om 700 000 kronor.

Fonden tilldelar också professor Mia Ericson vid Göteborgs universitet ett anslag om 400 000 kronor för hennes studier av betydelsen av dopaminerga mekanismer för alkoholberoende.