Foto: Anna Rask-Andersen

Svenska läkaresällskapets sektion för allergiforskning delar årligen ut ett forskningsstipendium tillsammans med Svensk allergiforskning stiftelse, i syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. År 2021 delades stipendiet mellan professor Catarina Almqvist Malmros för projektet »Treating asthma-related anxiety using Internet-based cognitive behaviour therapy« och docent Jon Konradsen för »Prediktion och prevention av astma hos barn: från molekylärdiagnostik till intervention«. Båda två är barnläkare och barnallergologer vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska institutet i Stockholm.