AT-läkarna vid Karolinska universitetssjukhuset valde ortopeden till bästa medicinsk enhet i Solna, där Anders Enocson och Anna Tötterman också blev valda till bästa handledare. I mitten verksamhetschef för trauma, akutkirurgi och ortopedi Gunnar Sandersjöö.

En enkätundersökning genomfördes av AT-läkarna och priserna gick till de med flest nomineringar. Pristagarna för år 2021 blev:

Överläkare Carl Spindler på ME infektionssjukdomar.

Medicinsk enhet Solna: Ortopeden

»Väl organiserad verksamhet med högt i tak. Alltid inkluderande, pedagogiska och trevliga handledare som tog varje möjliga tillfälle att dela med sig om sina kunskaper. En särskild eloge till de kvinnliga ortopederna.« 

Handledare Solna: Anders Enocson, professor, överläkare på ME trauma, akutkirurgi

»Fantastiskt pedagogisk och bidrar till ett klimat med högt i tak.«

Handledare Solna: Anna Tötterman, överläkare på ortopeden

»Generös med sina kunskaper och färdigheter. Trevlig, engagerad, intresserad och omtyckt av personal.«

Handledare Solna: Carl Spindler, överläkare på ME infektionssjukdomar

»Kunnig, pedagogisk och engagerad med intresse för att utbilda. Inkluderande.«

Bästa ME i Huddinge blev Funktion PMI. På bilden sektionschef och biträdande överläkare Christian Ahlstedt samt ST-läkare Angelica Wahlgren Månsson.

Medicinsk enhet Huddinge: Funktion PMI

»Ett tydligt både praktiskt och teoretiskt utbildningsengagemang. Placeringen är strukturerad och välplanerad och handledarna engagerade. Samtliga medarbetare mötte en med positiv anda, vilket väckte ett stort intresse. Angelica Wahlgren Månsson som var ansvarig har varit väldigt lyhörd och närvarande.«

Medicinsk enhet Huddinge: Kardiologen 

»Utbildningsorienterad klinik som tar till vara på AT-läkaren som en resurs i arbetslaget. En klinik med mycket fart och fläkt men även tid för reflektion. Många olika placeringar inom kliniken som gör hela placeringen stimulerande. Gott välkomnande och omhändertagande under hela placeringen. Vänliga medarbetare som prioriterar lärande.« 

Handledare Huddinge: Thomas Flodin, överläkare på ME kardiologi

»En mycket kompetent kardiolog som alltid har tid för frågor och med nöje och intresse delar med sig av sin kunskap på ett bra sätt.« 

Stor tack till alla pristagarna från AT-läkarna vid Karolinska universitetssjukhuset! 

Bästa medicinska enheten i Huddinge blev också kardiologen. Thomas Flodin med blommor och diplom – även för utmärkelsen bästa handledare.