Foto: Eva Wesslen-Eriksson

Motiveringen till utmärkelsen lyder: »För att du med ett glatt sinne, oändligt engagemang och driv hjälper dina kollegor att lära sig mer om neonatologi, barnkardiologi och forskning.«

Cecilia Pegelow Halvorsen är medicine doktor och verksam neonatolog med inriktning kardiologi på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.