Vid Gastrointestinal onkologisk förenings årsmöte den 19 november tilldelades Linus Aronsson, med dr, Lunds universitet, föreningens stipendium för årets bästa avhandling 2020 om 50 000 kronor, i samarbete med Amgen AB. Avhandlingen med titeln »Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas. Clinical management, health economy and biomarkers« försvarades vid Lunds universitet hösten 2020.

På mötet utdelades också ett FoU-pris till dr Erik Österman vid Uppsala universitet och dr Roman Galeev vid Lunds universitet, i samarbete med Roche AB.