Foto: Sune Grabbe

Priset delas ut till forskare som har gjort »enastående och internationellt erkända vetenskapliga upptäcker vid studier av bröstmjölk och amning«. 

Olle Hernell och hans forskargrupp har i nästan 50 år studerat bröstmjölk och dess betydelse för näringsupptaget hos nyfödda spädbarn, med särskilt fokus på proteinet gallsaltstimulerat lipas, BSSL. Forskargruppen har gjort upptäckten att BSSL är inblandat vid inflammatoriska processer och finns i humana granulocyter – en upptäckt som ledde till utvecklingen av läkemedelskandidaten SOL-116.