Olof Svegmark Der Hagopian, Mischa Flam, Menaf Al-Basri och Markus Krantz

Läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm, har till bästa handledare utsett Menaf Al-Basri (VO akutmedicin, Södersjukhuset) och Olof Svegmark Der Hagopian (allmäntjänstgöring, Södersjukhuset) under kursen vt20/ht20 och Mischa Flam (kardiologkliniken, Södersjukhuset) och Markus Krantz (funktion perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset) under kursen ht20/vt21. De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av läkarstudenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset i december förra året. 

Kursen i klinisk medicin är den längsta kursen under hela läkarutbildningen på Karolinska institutet och omfattar större delen av termin 5 och 6.