Gunnar Lindgren och Vera Perrin.

Motiveringarna lyder: »Vera är driftig, omtänksam och påhittig. Hon har visat stor klokhet och vilja i att bidra till AT-organisationens förbättringar som en av AT-läkarrepresentanterna. Hon är pragmatisk och lösningsorienterad och har samlat AT-gruppens åsikter och kommit med konkreta förbättringsförslag – alltid positivt och konstruktivt. Hon är en riktigt bra kollega och AT-läkare!«

»Gunnar förgyller kirurgplaceringen med sitt härliga humör, humor och positiva sätt. Han visar oändligt engagemang i undervisningen av oss nya läkarkollegor och är en förebild i patientbemötande. Gunnar är pedagogisk och mån om att inkludera oss AT-läkare i arbetet. Han kommunicerar tydligt vad som förväntas av oss och hjälper till med det som inte hinns med. Sist men inte minst sprider Gunnar ständig glädje var han än går.«