Rafael Cena Diez, Robert van Domselaar, Mathias Franzén Boger, Vilde Kaldhusdal, Maria Lindh och Stina Malmström.

Följande forskare tilldelas anslag (projekt inom parentes):
Rafael Cena Diez, PhD, forskarassistent vid Karolinska institutet (Anti-HIV-1 dipeptide WG-am: mechanism and effectivity against drug resistant isolates)
Robert van Domselaar, PhD, forskarassistent vid Karolinska institutet (NK-celler för indirekt shock-and-kill-strategi vid behandling av hiv-1)
Mathias Franzén Boger, doktorand vid Karolinska institutet (Safety evaluation of a microbicide compound against HIV-infection)
Vilde Kaldhusdal, doktorand vid Karolinska institutet (Identifying molecular signals in the genital mucosa of women using the hormonal contraceptive DMPA)
Maria Lindh, specialist i infektionssjukdomar vid Södra Älvsborgs sjukhus (Behandlingseffekt och läkemedelsval hos kvinnor som lever med hiv i Sverige)
Stina Malmström, ST-läkare vid Västmanlands sjukhus (Hiv och lymfom).