Simon Askland och Karin Sand

AT-läkarna på Kungälvs sjukhus delar varje år ut handledarpriset AT-kryckan till bästa handledare inom slutenvård samt primärvården. 

AT-kryckan för slutenvård 2021 går till Simon Askland, Medicinkliniken »för hans fina sätt att känna in och snappa upp den smått konfursoriska AT-kollegans frågor, farhågor och förväntningar. Han har ett fantastiskt tålamod för röriga tankebanor och svamlande SBAR:s och hittar alltid tid för utbildning, handledning och diskussion. Även så värdefullt att han alltid tar sig tid att lämna feedback och stötta. Simon möter en alltid med värme och en otrolig mängd uppmuntran.«

AT-kryckan för primärvård 2021 går till Karin Sand, allmänläkare på Älvpraktikens vårdcentral med motiveringen: »Energisk, lättillgänglig, kunnig handledare omtyckt av alla kollegor. Klok, inspirerande och motiverande. Alltid positiv och hjälpsam. Ingen fråga är en dum fråga, och dörren står alltid öppen. Mån om att placeringen ska bli så givande som möjligt, om något ej fungerat har det ändrats direkt. Alltid stort engagemang.«