Tomas Hökfelt

Tomas Hökfelt belönas för sina »banbrytande och internationellt ledande insatser avseende kartläggningen av hjärnans peptiderga signalsubstanser«. Priset utgörs av ett forskningsanslag om 700 000 kronor.

Nitya Jayaram-Lindström och Simon Cervenka.

Nitya Jayaram-Lindström och Simon Cervenka erhåller var sitt anslag om 400 000 kronor. Jayaram-Lindström belönas för sina integrerade experimentella och kliniska studier rörande betydelsen av hjärnans signalämnen för uppkomst och behandling av beroendesjukdom. Cervenka belönas för sina studier av signalämnens roll vid psykos och andra psykiatriska tillstånd. Utdelningsceremonin kommer att äga rum i Göteborg under senvåren 2022.