Foto: Mattias Pettersson

Ulf Björnstig har under mer än 40 år forskat om fordonsolyckor och deras följder, tjänstgjort bland annat som ambulansöverläkare, trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket och som medicinsk expert vid Statens haverikommission. 

»Såväl i sin forskning som i sin sjukvårdande verksamhet har Björnstig på ett innovativt sätt bidragit med insatser som omsatts till ovärderlig kunskap och konkreta juridiska, politiska och andra praktiska åtgärder«, skriver stiftelsen i ett pressmeddelande.