Gyllene Äpplets medarbetarpris delas ut till den eller de som tagit initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet.

Juryns motivering lyder: »Årets medarbetarpris tilldelas Annika Kits som med stort engagemang och genom olika initiativ har varit med och utvecklat MR-verksamheten. Gott samarbete både inom och utanför avdelningen, tillgänglighet och stort intresse för säkerhetsfrågor samt förmåga att sprida sin kunskap har medfört kortare köer och att MR-undersökningar numera är möjliga även för patienter med pacemaker och andra implantat.« 

Priset består av ett glasäpple, ett diplom och en prissumma på 20 000 kronor som ska användas till fortsatt kompetensutveckling.