Motiveringen lyder: »Ileana Zurmann förtjänar en stor hyllning som en fantastiskt handledare och förebild för oss AT-läkare! Hon förgyller verkligen medicinplaceringen (på neurologen 4C) och inspirerar på flera sätt. Förutom hennes varma och fina sätt både gentemot patienter, anhöriga och mot alla personalkategorier så är hon dessutom väldigt pedagogisk och inkluderande i sitt arbete på avdelningen. Hon tänker högt och ger direkt feedback. Hon är noggrann och påminner oss alla om vikten av att göra ett ordentligt status även på avdelningen. Trots en eventuellt stressig dag så lyckas hon i patientmöten alltid hålla sig närvarande och förmedla ett lugn och en trygghet, vilket man märker gör stor skillnad för patienterna. Inspirerande på många sätt! Ileana förtjänar verkligen Sylf Hallands handledarpris!«