Erik Wiklund och Ahmed Tarfy. Foto: Karin Lindberg

Varje år tilldelar AT-läkarna vid Region Västmanland priset »AT-rosen« till den handledare som utmärkt sig för handledning och stöttning. I år delas priset mellan Erik Wiklund och Ahmed Tarfy, specialistläkare respektive ST-läkare vid kirurgkliniken i Västerås.

Motiveringen för Erik löd: »Tack vare Erik har stora förbättringar för AT-läkare gjorts såväl på avdelning som på akuten när det gäller arbetsmiljö, arbetsbelastning och möjlighet till klinisk handledning. Engagemanget för AT-läkarna som grupp kompletterar han med omtanke om varje individ.«

Motiveringen för Ahmed löd: »Ahmed handleder även under pressade förhållanden på akuten med ett lugn och signalerar att han tycker det är viktigt att en förstår, oavsett om det är ett praktiskt eller teoretiskt moment. Han ger positiv feedback såväl som konstruktiva förslag på hur en kan göra nästa gång.«