Rickard Ånell, med dr och specialist i ortopedi, har som försteförfattare mottagit »Arnold Tuttle Award« för artikeln »Evolution and preservation of venous gas emboli at alternating high and moderate altitude exposures« publicerad i Aerospace Medicine and Human Performance. 

Rickard Ånell disputerade i höstas på KTH och är global medical adviser på Saab. I forskningen har man undersökt medicinska risker vid höghöjdsflygning.