Forskargruppen har gjort en viktig upptäckt som kan förklara varför immunterapi fungerar bättre för vissa patienter med malignt melanom än för andra. Hos de patienter som svarade bättre på behandlingen hittade man en ansamling av immunförsvarsceller inuti tumörerna. Nu vill forskarna gå vidare och försöka förstå hur de här strukturerna uppstår.

Göran Gustafsson-priset delas ut till forskare, högst 45 år gamla, inom matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin. Priset består av ett forskningsanslag på 5,1 miljoner kronor vardera, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 250 000 kronor. Urvalsprocessen sker i samabetet med svenska universitet och högskolor samt Kungliga Vetenskapsakademien.