Foto: Jens Åkergren

Motiveringen lyder:

»Sven har ett helt arbetsliv bidragit till mycket goda pedagogiska insatser i det dagliga arbetet på kliniken i Kristianstad. Han har i många år haft rollen som AT-studierektor, en period ST-studierektor, mycket uppskattad föreläsare på diverse kurser för AT-, BT- samt ST-läkare, spridare av vetenskapligt kliniskt intresse men ffa alltid ställt upp som klinisk handledare med glimten i ögat och ett genuint intresse för läkarstudenter och underläkare av alla sorter. I sitt arbete som överläkare har Sven alltid engagerat med ett genuint intresse för psykiatri, fått underläkare genom åren att öka sin kunskap och sina färdigheter inom området.«