Johannes Byrling och Gjendine Voss tilldelas pris för bästa avhandling rörande cancer i gallvägarna respektive prostatacancer.

I sin avhandling »Deregulation and editing of microRNAs in metastatic prostate cancer« har Gjendine Voss undersökt olika cellers genreglering vid prostatacancer med dottertumörer. Gjendine Voss forskning kan i framtiden leda till bättre och mer individanpassad behandling vid spridd prostatacancer.

Johannes Byrling har i sin avhandling »Distal cholangiocarcinoma – from novel biomarkers to clinical management and outcome« utifrån kvalitetsregisterdata visat att den elakartade tumörformen kolangionkarcinom, som utgår från gallvägarna, utgör en diagnostisk utmaning och har dålig prognos. Förhoppningen med forskningen är bland annat att kunna upptäcka sjukdomen i tidigare stadier.

Anna-Greta Crafoords pris instiftades 1982 och delas ut årligen av Stiftelsen Locus Medicus med hjälp av Läkarsällskapet i Lund.