Sebastian Palmqvist, docent i neurovetenskap, belönas för sin alzheimerforskning. Foto: Kennet Ruona

Genom att kombinera nya kognitiva test med blodanalyser som avspeglar ansamling av betaamyloid vill Sebastian Palmqvist och medarbetare förbättra och förenkla diagnostiken inom öppenvård. I dag är det inom primärvården svårt att korrekt ställa diagnosen Alzheimers sjukdom med de test som är tillgängliga. Detta medför att många patienter behöver genomgå många och ibland besvärliga undersökningar för att fastställa diagnosen. 

I Sebastian Palmqvists forskning har 265/600 patienter med minnesstörningar rekryterats till en studie där patienterna under en 6-årsperiod ska följas avseende om de progredierar i sina symtom eller förblir stabila. I en pilotstudie förefaller det som de specifika blodprov som används har en hög diagnostisk förmåga. Förhoppningsvis ska dessa också kunna användas för att validera behandling med nya läkemedel.

Stiftelsen Bundy Academy har till uppgift att stödja forskning till unga postdoc-forskare, som har disputerat vid Lunds universitet inom disciplinerna kardiologi och neurologi. Det stora priset på 3 miljoner kronor instiftades 2020 och ska tilldelas en person som tidigare mottagit akademins forskningspris för unga forskare (lilla priset).