Foto: Jan Torbjörnsson

– Jag är överväldigad, överraskad och mycket hedrad över att tilldelas detta stipendium för min fortsatta forskning med syfte att förbättra behandlingen vid endokardit, säger Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Helena Lindbergs forskning undersöker bland annat om det går att förenkla bedömning av positiva blododlingar för behandlande läkare och öka träffsäkerheten i diagnostiken. Det skulle kunna innebära att patienter med hög risk för endokardit får rätt utredning och patienter med låg risk för endokardit kan slippa diagnostik, vilket skulle innebära minskat obehag för dessa patienter och att sjukvårdsresurserna kommer rätt patientgrupp till del.

– Stipendiet kommer stödja min fortsatta forskning som nu är inriktad på djupintervjuer med patienter som vårdats för endokardit i Halland om hur de upplevt sin sjukdomsperiod och vårdtid.

Stipendiet på 75 000 kronor delades ut den 12 maj vid årets infektionsvecka i Stockholm.