Johan Brändstedt på urologen är »URBRA«, tycker ST-läkarna. Foto: Pernilla Sahlstrand Johnson

Utmärkelsen har instiftats av Område AT ST för att uppmärksamma en kollega som gjort stora insatser för ST-utbildningen inom Skånes universitetssjukvård.

Motiveringen lyder: »Johan Brändstedt har under många år visat ett stort engagemang och arbetat hårt för att förbättra ST-utbildningen för ST-läkare, både på SUS och nationellt. Som studierektor har Johan tagit många egna initiativ samt arbetat hårt för att införa välfungerande strukturer för återkoppling. Allt med syftet att morgondagens urologer skall bli ännu lite bättre.«

Priset delades ut av övergripande studierektorerna Jonas Ahl, Ulrika Uddenfeldt Wort och Pernilla Sahlstrand Johnson, som fick in många nomineringar. 

ST-läkarnas nominering för Johan Brändstedt löd: »Johan har gjort ST-utbildningen på urologen till Sveriges bästa ST. Genom att ständigt arbeta med förbättringar, göra konkreta enkla förändringar som leder till stor skillnad har han gjort ST-utbildningen på urologen till en kanon-ST. Han har bland annat infört bedömningsveckor, journal club med bedömning, operationsmottagning, kurser, veckovis läsning samt test av urologisk internationell litteratur samt internationell urologisk tentamen varje halvår med pizza. Så fort man har en idé stöttar han hela vägen till genomförande. URBRA!«