Lars Lundell föreläser på SSPAC:s årliga möte i Läkaresällskapets hus i Stockholm den 29 april, där han också utsågs till 2022 års hedersmedlem. Foto: Johan Haux

Lars Lundell erhöll hedersmedlemskapet med motiveringen: »for your energy, knowledge and enthusiasm that sparks intense discussions that are essential for a living scientific society«. Han gav också en föreläsning med titeln: »Surgery in pancreatic cancer – Qou vadis. Reflections originating from the milestones in clinical management« där han som titeln antyder fått med det mest avgörande faktorerna för förbättrad överlevnad vid pankreascancer. 

Andra föreläsare på mötet var bland andra professor Thilo Hackert, Heidelberg, överläkare Britt-Marie Karlsson, Akademiska sjukhuset och överläkare Johanna Wennerblom, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hela programmet från mötet finns att läsa på: https://sspacblog.wordpress.com/