Moderator Olga Bednarska (ordförande i ESGF endoskopiutskottet) med Ervin Toth som föreläser på Svenska Gastrodagarna i Malmö den 4–6 maj, där han också utsågs till 2022 års hedersmedlem i SGF.

Ervin Toth erhöll hedersmedlemskapet för »betydande bidrag till utvecklingen av svensk endoskopi«. I samband med utdelningen uppmärksammades 100-årsjubileet av Lennart Wehlin, pionjär inom svensk endoskopi, och Ervin Toth gav också en föreläsning med titeln »Endoskopi i Lennart Wehlins arv: Paradigmskifte med trådlös endoskopi?« I föreläsningen diskuterades nuvarande och framtida möjligheter med kapselendoskopi inom diagnostiken av mag–tarmsjukdomar.