Foto: Matilda Malmodin

ST-läkarnas motivering lyder:

»Med ett outsinligt intresse och engagemang för människor i allmänhet, och patienter och blivande kollegor i synnerhet, i kombination med en i vetenskapen väl förankrad teoretisk kunskap i sjukdomslära och psykofarmakologi samt hur hälso- och sjukvårdslagarna kan tillämpas i praktiken, vägleder och inspirerar Nanna oss till att bli färdiga specialister som inte som inte bara på ett kompetent vis kan utöva vår vandel i psykiatri utan även läkekonst på ett prestigelöst, empatiskt och nyfiket vis.«