Helena Forsblad d’Elia har gjort banbrytande insatser inom forskning av axial spondylartrit vad gäller riskfaktorer för sjukdomsutveckling, nedsatt livskvalitet samt skelettpåverkan, och har haft stor betydelse för ett förbättrat omhändertagande av patienterna, skriver Reumatikerförbundet i ett pressmeddelande. I motiveringen anges också att Helena Forsblad d’Elia är »ett föredöme i att bedriva patientnära forskning, både genom sina tidigare insatser och i sitt nuvarande arbete«.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen.