Johanna Albert, överläkare på anestesi och intensivvårdsavdelningen, och Annika Lundgren Cronsioe, överläkare på kvinnokliniken. Foto: Jann Lipka, Region Stockholm

Johanna Albert får utmärkelsen för sin pilotstudie med cirkulär återvinning av skyddsförkläden. Idén om att återvinna plastförkläden kom under coronapandemin när det blev brist på skyddsutrustning. Med modellen cirkulärproducerade förkläden kunde koldioxidutsläppen minskas med drygt 80 procent.

Annika Lundgren Cronsioe arbetar för en minskning av hälso- och sjukvårdens klimatpåverkan och har skapat konceptet »Den gröna kvinnokliniken«. Bland annat arbetar man med att minska användningen av engångsartiklar, att ställa om till mer hälsosam och klimatsmart kost och att minska miljö- och klimatavtryck från transporter och läkemedel.