Foto: Privata

Stipendiaterna är:

Beata Bäckström, överläkare, regionala specialmottagningen för bipolära och psykotiska tillstånd, BUP, Region Skåne.

Viktor Fabri, ST-läkare, Vuxenpsykiatriska kliniken i Helsingborg.

Catherine Gajland, ST-läkare, BUP, Region Stockholm.

Gina Griffioen, specialistläkare, VUB-teamet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem, Norra Stockholms Psykiatri.

Maria Hedström, överläkare, BUP FoU-centrum, mottagningen för könsinkongruens och könsdysfori i Stockholm.

Cullbergstipendiet är ett resestipendium initierat av professorn och författaren Johan Cullberg, som gick bort den 14 juni i år. Stipendiet finansieras av Natur & Kultur och delas ut i samarbete med Svenska psykiatriska föreningen.