Fredrik Herdinius till höger samt Andreas Vallebrant och Pernilla Sobczynski från Sylf. Foto: Tomas Everitt, Primapraktiken

Fredrik Herdinius är specialist i allmänmedicin och internmedicin samt legitimerad sjuksköterska. Han får priset med motiveringen: 

»Fredrik Herdinius är en engagerad handledare och stöttande kraft som brinner för utbildning av ST-läkare. Hans handledarskap präglas av ett starkt intresse för ST-läkarens personliga utveckling med noggrann uppföljning och utvärdering av ST-läkaren. Han anpassar aktivt svårighetsgraden efter ST-läkares individuella behov, erbjuder extra stöttning då det behövs och ökar utmaningen allt efter tillfälle och omständighet. 

I sin holistiska syn på handledarskapet har Fredrik Herdinius en lyhördhet och förståelse för utmaningar kopplade till yrket och erbjuder stöttning och stöd i aspekter även utanför själva läkarrollen i syfte att lära ST-läkaren att hantera professionen på ett sätt som är hållbart över tid. 

Fredrik Herdinius har som handledare en prestigelös hållning och delar generöst egna lärdomar i sin vilja att ST-läkaren ska bli så skicklig som möjligt. Hans djupa medicinska kunskap, grundad i tre specialiteteter, varvas återkommande med etiska diskussioner och mjuka värden kopplade till patientmöten. 

Fredrik Herdinius har med stort engagemang, kunskap och fingertoppskänsla skapat en välbalanserad lärmiljö som är både utmanande och lustfylld. Hans ödmjukhet och stora skicklighet i yrket utgör en fantastisk målbild som får mig att vilja bli en bättre läkare.«