Professor Håkan Brorson, här med dr Louise Koelmeyer från Macquarie University. Foto: ALERT/ Macquarie University

Professor Håkan Brorson, verksam vid institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö och Lunds universitets Cancercentrum, har av Australian Lymphoedema Education, Research & Treatment (ALERT), Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Macquarie University, Sydney utsetts till hedersprofessor. 

Utmärkelsen delas ut till följd av hans forskning på ämnet lymfödem, som genom upptäckten att lymföden leder till nybildning av fettväv och som med en speciell fettsugningsteknik kan helt avlägsnas och normalisera ett arm- eller benlymfödem.