Birgitta Essén, professor och överläkare. Foto: Mikael Wallerstedt

Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset, har av rektor tilldelats Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter; Martin H:son Holmdahl pris 2022.

Motiveringen lyder: »Essén kombinerar på ett nyskapande sätt klinisk medicinsk forskning med antropologiska ansatser i aktiv samverkan med religiösa företrädare, politiker och organisationer inom civilsamhället. Det har särskilt gällt frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hos immigranter. Hon har haft fokus på omskärelse, hedersvåld och förlossningsrelaterade komplikationer som haft sin grund i sociokulturella omständigheter. Särskilt uppmärksammas att Essén driver projekt också i migranters hemländer såsom kurdiska områden och i länder med skilda kulturella traditioner som Iran, Somalia och Nicaragua. Hon har arbetat för att förmedla kultursensitiv vård utan att principerna om jämlik vård och likabehandling åsidosätts. Hon har omfattande internationell erfarenhet och leder flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt med finansiering från Vetenskapsrådet.«