Olle Ljungqvist fick motta priset vid kongressen International surgery week i Wien. T v prisutdelare John Hunter, ordförande för International Society of Surgery. Foto: Pascal Pazanda

Priset går till den kirurg som har publicerat det mest anmärkningsvärda och användningsbara forskningsresultatet. Olle Ljungqvist och hans forskarlag har under mer än 20 års tid arbetat med att utveckla metoder för att förbättra vården vid omfattande operationer. 

– Vi har utvecklat processer som gör att patienter som går igenom stora operationer återhämtar sig snabbare och får färre komplikationer, säger Olle Ljungqvist i ett pressmeddelande från Örebro universitet.

Metoderna från projektet ERAS (enhanced recovery after surgery) används nu på kliniker i ett 30-tal länder, och innebär att sjukhusen kan ta hand om fler patienter och korta vårdköerna.

Priset delas sedan 1955 ut vartannat år av ISS/SIC i samband med att den internationella kirurgorganisationen har sin kongress. Det är första gången sedan 1973 som pristagaren kommer från Sverige. Medaljen tilldelas Olle Ljungqvist personligen, men han framhåller insatserna från alla de forskare som under åren har arbetat med projektet.

– Det känns som ett pris som tilldelas väldigt många som har varit med och jobbat med det här, säger han i pressmeddelandet.