Bianca Jütte och Finn Filén.

Bianca Jütte, postdoktoral forskare vid Karolinska institutet, får 200 000 kronor för projektet »Assessment of the proviral reservoir for personalised HIV-1 treatment towards a functional cure«.

Finn Filén, specialistläkare, infektionssjukdomar, Venhälsan, Södersjukhuset, får 300 000 kronor för sitt projekt »Utvärdering av Venhälsans PrEP-program«.