Foto: Valerina Haaster

Ulrika Nyhammar belönas för sina insatser med att implementera ekologisk hållbarhet inom primärvården, och för att hon genom att arbeta både som läkare och hållbarhetsstrateg visar att läkarprofessionen utgör en naturlig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete.

–Det är glädjande att Svenska läkaresällskapet uppmärksammar mitt hållbarhetsarbete och kanske kan det inspirera fler kollegor att arbeta för en mer hållbar hälso- och sjukvård och minskad klimatpåverkan, säger Ulrika Nyhammar, som är distriktsläkare i Karlstad samt hållbarhetsstrateg Region Värmland, i ett pressmeddelande från sällskapet.