Motiveringen lyder: »Erik bara måste få Årets Mäster 2021 för sina insatser på psykiatrin. Han har strukturerat introt, förbättrat instuderingsmaterialet, varit lyhörd för feedback och tagit sig tiden att under en vecka låta de nya AT-läkarna skugga/göra medsittningar med honom. Erik har visat en tydlig vilja och handlingsförmåga att förbättra AT-placeringen, vilket redan märkts i AT-rankingen, på månatliga APT:er och på AT-läkarnas lunchskvaller. Att han dessutom är en oerhört intresserad och genuint intresserad läkare är en ytterligare inspiration.«