Pamela Buchwald (t h) tar emot priset av Lisa Rydén (t v), ordförande för Kommittén för kirurgisk forskning.

Hon får priset för kliniskt betydelsefull forskning inom kolorektalcancer med motiveringen: »Hon är redan en självständig forskare och har som senior författare publicerat ett stort antal vetenskapliga arbeten av betydelse för klinisk handläggning av kolorektala sjukdomar i välrenommerade kirurgiska tidskrifter«.

– Jag är jätteglad över priset och oerhört tacksam över alla fina gratulationer som efter prisutdelningen strömmade in från när och fjärran. Att få detta pris är verkligen den största äran man kan få som svensk kirurg. Prispengarna kommer jag att använda för att stärka den kolorektala forskningen på regional nivå, säger Pamela Buchwald på medicinska fakultetens webbplats.