Jonas F Ludvigsson, professor och barnläkare. Foto: Alexander Donka

Jonas F Ludvigsson får priset för en studie som visar att patienter med kronisk virushepatit som behandlas med en låg dos av acetylsalicylsyra under lång tid får minskad risk för utveckling av levercancer samt ökad överlevnad.

– Det är hedrande att studien uppmärksammas av Svenska läkaresällskapet och belönas med Jubileumspriset. Resultatet av vår studie ger hopp om att vi i framtiden ska kunna förhindra utvecklingen av levercancer hos patienter med kronisk virushepatit. Nästa steg är att genomföra randomiserade kliniska prövningar för att ytterligare utreda fördelarna med läkemedlet, säger Jonas F Ludvigsson i ett pressmeddelande från Läkaresällskapet. 

Jonas F Ludvigsson belönas med en silvermedalj samt 150 000 kronor, som han meddelar kommer att skänkas till Unicef.

Läs mer om forskningen: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1912035