Katrine Riklund belönas för att hon i sin forskning »på ett enastående sätt kombinerat sina två specialiteter, radiologi och nuklearmedicin«.

Katrine Riklund är professor vid institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, samt överläkare vid Bild- och funktionsmedicin, Norrlands universitetssjukhus. Nu får hon pris av Svenska läkaresällskapet för sina insatser inom den radiologiska bilddiagnostiken, där hon nationellt och internationell drivit utvecklingen av en ny bildmetodik benämnd »hybrid imaging« som kombinerar positronemissionstomografi med datortomografi eller magnetkameraundersökning, så kallad PET/DT och PET/MR. Metoden har bidragit till betydande förbättring och precision av diagnostik och behandling inom ett flertal sjukdomstillstånd.