Läkarstudenternas självständiga arbete tar en termin och görs under termin 10, den näst sista terminen, innan studenterna tar läkarexamen efter elva terminer. Moa Winninges arbete har titeln »Symptom trajectories and predictors of response to repetitive transcranial magnetic stimulation for depression«, och handledare har varit professor Robert Boden vid institutionen för medicinska vetenskaper, psykiatri.

Priset har fått sitt namn efter Johannes Chesnecopherus, den förste professorn vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet. Han tillsattes 1613 och startade undervisning för blivande läkare.