Foto: Elin Lindström

Kristina Malmgren är professor i neurologi vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, där hon leder en forskningsgrupp som bland annat tittar på olika metoder samt behandlingsutfall vid epilepsikirurgi. Hon är även verksam som universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och föreståndare för Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, som bildades 2019.