John Pernow och Tong Jao, som står bakom artikeln. Foto: Ola Hedin och Karolinska institutet.

Bakom artikeln står John Pernow, professor vid institutionen för medicin, avdelningen för kardiologi, Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset samt doktoranden Tong Jiao vid Karolinska institutet.

Forskargruppen arbetar för att hitta nya mekanismer bakom utvecklingen av åderförkalkning samt att ta fram nya behandlingar som kan minska risken för hjärtinfarkt. Man studerar även hur hjärtmuskelskadan som uppstår vid en hjärtinfarkt kan begränsas.

– Det är hedrande att Läkaresällskapet uppmärksammar vår forskning som fokuserar på betydelsen av röda blodkroppar i samband vid hjärt–kärlsjukdom. Studien visar att röda blodkroppar har en hittills okänd förmåga att begränsa omfattningen av en hjärtinfarkt vilket kan leda till framtida nya behandlingsmöjligheter vid hjärtinfarkt, säger John Pernow i ett pressmeddelande från Läkaresällskapet.