Foto: Bioarctic

Lars Lannfelts forskning har lett till ökad förståelse för patogenesen vid Alzheimers sjukdom, och forskargruppen vid Uppsala universitet arbetar för att utveckla metoder för tidig diagnostik och förebyggande behandling. Lars Lannfelt upptäckte tidigt en mutation som leder till ökade nivåer av Aβ-protofibriller, som orsakar nervcellsdöd och slutligen Alzheimers sjukdom. 

– Det är med stor glädje som vår forskning uppmärksammas och belönas med Bengt Winblads pris, säger Lars Lannfelt. Genom att använda Aβ-protofibriller som måltavla har vi lyckats ta fram en antikroppsbaserad behandling mot Alzheimers sjukdom. De inledande studierna har varit framgångsrika och en antikropp prövas nu i kliniska studier, fas III, säger han i ett pressmeddelande från Läkaresällskapet.