Foto: Victoria Svedung Wettervik

Motiveringen löd: »Teodor Svedung Wettervik vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, för sina framstående studier av hjärnans komplexa patofysiologi vid akuta hjärnskador vad gäller störningar i cerebralt blodflöde, cerebral metabolism och intrakraniell tryckdynamik, samt hur dessa störningar kan behandlas i neurointensivvården.«