Daniel Gedeborg och Mladena Mladenova.

Motiveringarna lyder: »Mladena är påläst, jobbar evidensbaserat och kan motivera och förmedla tanken bakom sina beslut på ett pedagogiskt sätt. Hon är mån om alla ST-läkarnas och sin  egen utveckling och utbildning. Inte rädd för att ’jobba på’, trevlig och har lätt för skratt. Hon stötter yngre kollegor på ett lugnt, rakt och professionellt sätt så att de kan utvecklas i sin yrkesroll. Vågar också ge negativ feedback på ett konstruktivt sätt. Som primärjour är man alltid trygg med henne som bakjour. Mladena låter ST-läkaren ta plats och försöka, men finns alltid bakom en redo att stötta. Hon har även oerhört gott omdöme och tydligt ledarskap. I svåra kliniska situationer kan hon också be om hjälp från kollegor och är ett gott exempel på att vi alla befinner oss i en utbildningssituation genom hela yrkeslivet och att man alltid kan be om hjälp. Mladena besitter även en vetenskaplig kompetens som är viktig för hela kliniken, men inte minst för oss ST-läkare vid utformning och bearbetning av vetenskapliga arbeten.«

»Daniel är otroligt engagerad, kompetent, ödmjuk och alltid hjälpsam. Daniel har ett  stort intresse för sin egen specialitet. Detta entusiasmerar oss och bidrar till vår nyfikenhet att lära i den välkomnande och pedagogiska miljön som uppstår kring honom. Det finns en generositet med hands on-handledning och feedback med konkreta och praktiska tips. En fråga är aldrig för svår, enkel, stor eller liten för att hjälpa till med. Daniel Gedeborg hjälper oss med nya färdigheter och redskap mot självständighet och vi har roligt på vägen!«