Göran K Hansson är professor i kardiovaskulär forskning vid Karolinska institutet och verksam vid Bioclinicum och Centrum för molekylär medicin på Karolinska universitetssjukhuset. Han ledde under många år Linnécentrat för forskning om inflammation och hjärt–kärlsjukdom vid KI, och var under åren 2015–2022 ständig sekreterare för Kungl. Vetenskaps­akademien.

Europeiska kardiologsällskapet, European Society of Cardiology, är världens största organisation för kardiologer och hjärt–kärlforskare. Guldmedaljen delades ut vid den stora hjärtkongressen i Barcelona där över 15 000 deltagare samlades för att diskutera nya rön inom den kardiovaskulära medicinen. 

Guldmedaljen är sällskapets främsta utmärkelse och utdelas för enastående insatser i kardiovaskulär medicin.