Foto: Åsa Hansdotter

Charlotta Böiers forskning handlar om uppkomsten av akut lymfatisk leukemi, ALL, hos spädbarn.

– Det är mycket glädjande att min forskning uppmärksammas av Svenska läkaresällskapet. Förhoppningen är att vi ska upptäcka den cell, eller de celler, där mutationen MLL-AF4 uppstår för att förstå hur den påverkas av mutationen och därigenom få kunskap om hur vi i framtiden kan behandla och hjälpa barn som drabbas av cancer, säger hon i ett pressmeddelande från Läkaresällskapet.