Frideborg Bradley. Foto: Privat

Frideborg Bradley är verksam i professor Kristina Brolidens forskargrupp vid institutionen för medicin på Karolinska institutet i Solna. Forskargruppen kartlägger genuttryck och barriärfunktioner som påverkar den genitala slemhinnan med betydelse för hiv-transmission hos kvinnor. Den kunskapen kan förhoppningsvis bidra till att utveckla förebyggande åtgärder för att minska smittspridningen av hiv via vaccin eller mikrobicider. Frideborg Bradleys forskningsarbete har titeln »Faktorer som påverkar den genitala slemhinnan och som kan ha betydelse för hiv-smitta«.

Stiftelsen Maria Röhls minne grundades i år för att stödja och stimulera medicinsk forskning, utbildning och undervisning för hedra minnet av AT-läkaren och medicine doktor Maria Röhl. Hon gick bort helt oväntat 2020 blott 30 år gammal, mitt i sin forskningsgärning inriktad på att belysa faktorer som påverkar immunitet vid hiv.

Stipendiet delas ut den 5 oktober på Bioclinicum, Stockholm.